Mỹ gửi thông điệp đến Trung Quốc bằng thỏa thuận với Canada và MexicoKinh doanh

Bằng cách đạt được thỏa thuận với nhiều nước, Mỹ muốn thể hiện rằng họ đang dồn lực để đối phó với Trung Quốc.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply