Mỹ điều 5.200 lính đến biên giới Mexico để chặn người nhập cưKinh doanh

Lầu Năm Góc xác nhận quân đội được điều đến khu vực biên giới tây nam nhằm kiểm soát dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ đang tràn lên phía bắc.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply