Mỹ đánh thuế cao với linh kiện ô tô Trung Quốc có thể ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu cao su của Việt Nam?Kinh doanh

Mỹ đánh thuế cao với linh kiện ô tô Trung Quốc có thể ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu cao su của Việt Nam?60% lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam được xuất sang Trung Quốc.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply