Mỹ chính thức ép Nhật ngừng nhập dầu từ IranKinh doanh

Nhập khẩu dầu của Nhật từ Iran dự kiến sẽ giảm về không từ khoảng đầu tháng 10/2018. Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) dự kiến sẽ thay Iran để cung cấp dầu cho Nhật.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply