Muốn làm Tổng giám đốc ngân hàng tư nhân phải được phê duyệt của Cơ quan thanh tra giám sát NHNNKinh doanh

Muốn làm Tổng giám đốc ngân hàng tư nhân phải được phê duyệt của Cơ quan thanh tra giám sát NHNNCơ quan thanh tra giám sát cũng có chức năng Chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply