Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 của Việt Nam là khoảng 6,8%Kinh doanh

Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 của Việt Nam là khoảng 6,8%Với 426/430 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, trong đó mục tiêu tăng trưởng GDP là khoảng 6,8%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply