Một lãnh đạo Tập đoàn Masan bán sạch cổ phiếuKinh doanh

Với giá ở vùng 87.800 đồng/CP, ông Trần Phương Bắc đã thu về khoảng hơn 1,6 tỷ đồng từ việc thoái hết vốn nắm giữ tại MSN.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply