Một cổ đông cá nhân muốn “chốt lời” gần 4 triệu cổ phiếu GemadeptKinh doanh

Nếu việc bán hết số cổ phiếu đăng ký, cá nhân này sẽ giảm sở hữu xuống còn 14,71 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,96% và sẽ không còn là cổ đông lớn tại Gemadept.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply