Mỗi quyết định, mỗi hành động, mỗi lựa chọn sẽ đưa cuộc đời chúng ta tới một nơi khác nhau, song muốn đến được đích, bạn nhất định phải trải qua 3 giai đoạnKinh doanh

Mỗi quyết định, mỗi hành động, mỗi lựa chọn sẽ đưa cuộc đời chúng ta tới một nơi khác nhau, song muốn đến được đích, bạn nhất định phải trải qua 3 giai đoạnĐiều tệ nhất trong việc đưa ra lựa chọn là chúng ta không thể có đủ dữ liệu để quyết định chính xác.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply