Mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long mất 17 tỉ USD trong nông nghiệp?Kinh doanh

Mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long mất 17 tỉ USD trong nông nghiệp?Dự báo đến năm 2030, tác động của biến đổi khí hậu và những tai biến thời tiết ở ĐBSCL sẽ gây thiệt hại 17 tỉ USD mỗi năm trong nông nghiệp.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply