Mời 58 hãng tàu lên làm việc về phế liệu tồn đọngKinh doanh

Thông tin từ Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1, đến ngày 2/10, Cảng Cát Lái tồn khoảng 4.000 container, trong đó, số tồn quá 90 ngày hơn 3.000 container chủ yếu là phế liệu.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply