“Mở tài khoản nhiều nhưng chỉ 2.000 doanh nghiệp đầu tư cho kênh bán hàng trên Alibaba”Kinh doanh

Đại diện Fado chia sẻ, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam mở tài khoản trên Alibaba  nhưng chỉ khoảng 2.000 doanh nghiệp thực sự đầu tư.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply