“Mở cửa” bầu trời cho tư nhân, tránh tình trạng “con đẻ – con nuôi”Kinh doanh

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Đại biểu Quốc hội cho rằng, hàng không Việt Nam cần thể chế đầy đủ, minh bạch, tạo ra sự thông thoáng, một sân chơi bình đẳng, tránh tình trạng nhà nước và tư nhân, con đẻ con nuôi.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply