Mỏ cát lậu thách thức chính quyền!Kinh doanh

Một mỏ cát rộng 7 ha, được khai thác trái phép ròng rã 3 năm qua nhưng chính quyền địa phương không ngăn nổi. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply