Minh Phú được chấp thuận chào bán 75,72 triệu cổ phiếuKinh doanh

Minh Phú được chấp thuận chào bán 75,72 triệu cổ phiếuMinh Phú dự kiến sử dụng khoảng 1.700 tỷ đồng hay 45% tổng số tiền thu được để nâng cao năng lực tài chính và khoảng 2.000 tỷ đồng (55% tổng số tiền thu được) để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy, tổng số tiền Minh Phú dự kiến thu về khoảng 3.700 tỷ đồng, tương ứng mức giá bán khoảng 48.864 đồng/cp.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply