Microsoft khắc phục sự cố “màn hình xanh” cho máy tính Windows 10 từ HPKinh doanh

Thông tin ghi nhận bởi nhiều người dùng máy tính HP cho biết họ đang gặp sự cố với các bản cập nhật October 2018 Update và April 2018 Update trên Windows 10.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply