MB được Ngân hàng Nhà nước công nhận đạt chuẩn Basel IIKinh doanh

MB chính thức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn, có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply