MB bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốcKinh doanh

MB bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốcÔng Lê Hải sẽ giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại MB kể từ ngày 28/12/2018.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply