May Việt Tiến (VGG) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%Kinh doanh

May Việt Tiến (VGG) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%Năm 2018 May Việt Tiến báo lãi sau thuế 492 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply