"Máu liều" kinh doanh làm nên câu chuyện thành công cho người Do Thái: Hãy kiên trì đúng lúc, chơi lớn đúng chỗ!Kinh doanh

Ngoài đóng góp trí tuệ vào những thành tựu khoa học rực rỡ, người Do Thái còn chứng minh cho thế giới thấy sự thông tuệ và máu liều kinh doanh của họ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply