Masan Resources góp thêm hơn 4.300 tỷ đồng vốn vào Công ty Tài nguyên Masan Thái NguyênKinh doanh

Masan Resources góp thêm hơn 4.300 tỷ đồng vốn vào Công ty Tài nguyên Masan Thái NguyênSau khi góp thêm vốn Tài nguyên Masan Thái Nguyên có vốn điều lệ trên 9.400 tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply