Mark Zuckerberg vừa trải qua 90 phút ác mộng nhất trong lịch sử thế nào?Kinh doanh

Mark Zuckerberg vừa trải qua cuộc họp kéo dài 90 phút ác mộng nhất trong lịch sử khi tài sản cá nhân mất 16,8 tỷ USD, giá trị thị trường Facebook bốc hơi 148 tỷ USD.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply