Mark Zuckerberg né tránh điều trần trước đại diện 7 quốc giaKinh doanh

Được đề nghị ra điều trần trước một ủy ban chung của 7 quốc gia, nhưng CEO của Facebook đã từ chối.
 
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply