Lý do nào khiến nhiều người Nhật căm ghét việc uống rượu để thăng tiến?Kinh doanh

Nhiều công ty Nhật không có hệ thống đánh giá chính thức, quản lý thường sử dụng tiệc rượu để đánh giá nhân viên, như vậy đồng nghĩa với việc nếu không tham gia tiệc rượu, nhân viên sẽ khó thăng tiến.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply