Luật Xây dựng 2014: Chỉ sửa đổi bổ sung một số điều hay sửa toàn diện?Kinh doanh

Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội đề nghị làm rõ việc sửa đổi Luật Xây dựng lần này có chấm dứt được tình trạng sai phạm trong các công trình xây dựng hay không.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply