Luật súng đạn 'thoáng' bậc nhất thế giới của New ZealandKinh doanh

Người dân New Zealand khi đủ tuổi có thể sở hữu súng ngắn và súng trường bán tự động nhưng luật pháp không yêu cầu phải đăng ký súng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply