Lợi tức trái phiếu Chính phủ quay đầu tăng, thị trường sơ cấp kém sôi độngKinh doanh

Lợi tức trái phiếu Chính phủ quay đầu tăng, thị trường sơ cấp kém sôi độngSau 2 tháng đầu năm khá sôi nổi, thị trường sơ cấp giảm nhiệt dần trong tháng 3 khi chủ thể lớn nhất trên thị trường là các NHTM kém tích cực hơn.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply