Lợi nhuận thuần từ các lĩnh vực kinh doanh chính của Masan tăng hơn 90% trong 9 thángKinh doanh

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Masan ghi nhận lợi nhuận thuần các lĩnh vực chính tăng trưởng hơn 90,2% so với cùng kỳ năm 2017, doanh thu thuần đạt 26.630 tỷ đồng.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply