Loại bỏ cá, rau…không đạt chuẩn ra khỏi toàn bộ siêu thịKinh doanh

Loại bỏ cá, rau...không đạt chuẩn ra khỏi toàn bộ siêu thịBây giờ, nếu nhà sản xuất vi phạm sẽ bị loại khỏi tất cả các hệ thống phân phối của thành phố chứ không còn riêng lẻ của hệ thống đó nữa.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply