Loại Argentina, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index được nâng lên 18,22%Kinh doanh

Việc Argentina bị loại khỏi danh mục, trong khi Việt Nam được nâng tỷ trọng được kỳ vọng giúp dòng vốn đổ mạnh hơn vào thị trường Việt Nam.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply