Lỗ từ liên doanh, liên kết kéo lãi ròng 9 tháng của VNG giảm một nửa so với cùng kỳKinh doanh

Khoản lỗ từ công ty liên kết tăng hơn 2 lần cùng với chi phí phát sinh bị đội lên đáng kể khiến lãi ròng 9 tháng của VNG chỉ thu về 391 tỷ đồng, chưa bằng 1/2 số lãi cùng kỳ năm ngoái dù doanh thu vẫn được duy trì tương đương cùng kỳ với 3.161 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply