Lỗ quý thứ 2 liên tiếp hơn trăm tỷ, Yeah1 lỗ lũy kế hơn 133 tỷ đồngKinh doanh

“Sự cố nhỏ” liên quan đến Youtube đang có những ảnh hưởng tiêu cực không hề nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Yeah1.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply