Lộ giới, chỉ giới “treo”Kinh doanh

Lộ giới, chỉ giới là một dạng quy hoạch “treo” đã tồn tại hàng chục năm ở khắp nơi trên địa bàn TP.HCM, làm khổ rất nhiều gia đình nhưng không được giải quyết.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply