Lỗ 2018 tăng thêm 100 tỷ đồng sau kiểm toán, Tổng Xây lắp Dầu khí (PVX) bị nghi ngờ khả năng thanh toánKinh doanh

Lỗ 2018 tăng thêm 100 tỷ đồng sau kiểm toán, Tổng Xây lắp Dầu khí (PVX) bị nghi ngờ khả năng thanh toánDo điều chỉnh giảm doanh thu và tăng chi phí giá vốn và chi phí thuế khiến năm 2018 PVX lỗ tăng thêm 100 tỷ đồng nữa sau kiểm toán.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply