Liệu smartphone có thực sự nghe lén?Kinh doanh

Một nghiên cứu cho rằng smartphone có thể lợi dụng việc cấp quyền truy cập micro để nghe lén người dùng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply