Liệu Apple có thể cải thiện được Siri?Kinh doanh

Apple gần đây công bố sẽ sáp nhập hai bộ phận nghiên cứu AI và machine learning vào làm một và làm việc dưới sự chỉ đạo của John Giannandrea – cựu Trưởng đội nghiên cứu AI tại Google. Liệu bước đi mới của Apple có đem lại tiến triển nào đáng mừng cho Siri?
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply