LienVietPostBank miễn nhiệm một nữ Phó Tổng Giám đốcKinh doanh

LienVietPostBank miễn nhiệm một nữ Phó Tổng Giám đốcBà Nguyễn Thị Thanh Sơn sẽ rời chức vụ Phó TGĐ kể từ ngày 1/7/2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply