LienVietPostBank: Lợi nhuận quý II/2018 giảm 64% so với cùng kỳKinh doanh

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh, LienVietPostBank cho biết do ngân hàng phải trích lập dự phòng cho hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư do bị ảnh hưởng bởi biến động chung của thị trường chứng khoán.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply