Liên tiếp tạo tốc độ lợi nhuận cao, TPBank vẫn chủ động cân đối dư địa lớn cho tăng trưởngKinh doanh

Liên tiếp tạo tốc độ lợi nhuận cao, TPBank vẫn chủ động cân đối dư địa lớn cho tăng trưởngNếu như ngân hàng số là một trong những động lực ưu thế thúc đẩy tăng trưởng, thì nền tảng tài chính và các cân đối hoạt động của TPBank giữ một không gian lớn cho tiềm năng tiếp tục tăng trưởng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply