Liên tiếp lộ thông tin nhạy cảm: Mất bò vẫn… chưa làm chuồng!Kinh doanh

Theo chuyên gia bảo mật, các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay chưa thực sự đầu tư về vấn đề bảo mật thông tin khách hàng và dữ liệu của doanh nghiệp. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply