Licogi 16: Lợi nhuận 6 tháng tăng 10 lần lên 35 tỷ đồngKinh doanh

Lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2018 của Licogi 16 đạt 35 tỷ đồng, tăng 10,6 lần so với 3 tỷ đồng cùng kỳ 2017.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply