Licogi 16: Đăng ký mua vào lại 2 triệu cổ phiếu quỹKinh doanh

Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 14/09/2018 đến ngày 13/10/2018 theo phương thức khớp lệnh, nguồn thực hiện từ quỹ đầu tư và phát triển. Ước tính LCG có thể chi ra khoảng 20 tỷ đồng để mua vào cổ phiếu quỹ đã đăng ký.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply