Lên 'kịch bản' chặn hàng ngoại núp bóng hàng Việt NamKinh doanh

Lên 'kịch bản' chặn hàng ngoại núp bóng hàng Việt NamTăng nặng các hình thức phạt và răn đe để đảm bảo ngăn chặn các hàng hóa lấy danh nghĩa hàng hóa Việt Nam để xuất ra các thị trường khác.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply