Lãnh đạo Techcombank nói gì về kết quả kinh doanh kỷ lục 2018?Kinh doanh

Lãnh đạo Techcombank nói gì về kết quả kinh doanh kỷ lục 2018?Thu nhập của ngân hàng Techcombank năm qua được đóng góp bởi thu nhập từ lãi chiếm 66% và ngoài lãi là 34%. Thu nhập ngoài lãi được dẫn dắt bởi tăng trưởng mạnh đến từ trái phiếu, bảo hiểm và thẻ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply