Lãnh đạo Bộ Tư pháp: Sẽ quản chặt hơn hoạt động hụi, họ, biêu, phườngKinh doanh

Bộ Tư pháp đang xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định về họ, hụi, biêu, phường để đảm bảo cơ sở pháp lý cho các giao dịch này phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply