Lần đầu tiên tôi thấy cha mình khóc – ngày hôm ấy, tôi đã có bài học lớn nhất cuộc đời: Một giây biết hành động, cả đời không hối hận!Kinh doanh

Lần đầu tiên tôi thấy cha mình khóc - ngày hôm ấy, tôi đã có bài học lớn nhất cuộc đời: Một giây biết hành động, cả đời không hối hận!Tôi đã học được một trong những bài học lớn nhất trong cuộc đời mình: Bạn sẽ không thể biết chính xác mình cứu được bao nhiêu người cho đến khi bạn hành động.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply