Làm trái với "bùa hộ mệnh" Khổng Minh để lại, Thục Hán không tránh khỏi kết cục thê thảmKinh doanh

“Bùa hộ mệnh” mà Gia Cát Lượng để lại cho Thục Hán chỉ gói gọn trong 1 câu nói, thế nhưng Lưu Thiện đã hành động trái ngược hoàn toàn so với lời căn dặn ấy.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply