Làm trái “lệnh” HoSE, Chứng khoán MB “vượt rào” trong vụ cho vay marginKinh doanh

MBS cho vay 40% với POW, cổ phiếu mới chỉ chào sàn HoSE được 1 ngày.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply