Làm thế nào để đạt được thành công khác biệt so với đám đông?Kinh doanh

Richard Branson, Steve Jobs, Paul Bocuse… đã thành công như thế nào? Họ có phải là siêu nhân? Họ trở thành những ngôi sao trong lĩnh vực của mình? Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao? Không, họ không có khả năng siêu phàm, họ là những người đơn giản, giống như bạn và tôi vậy! Tuy nhiên, cách suy nghĩ là những gì khiến họ khác biệt với chúng ta.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply