Lạm phát, tỷ giá có tiếp tục hỗ trợ giảm lãi suất khi tiền gửi tăng chậm?Kinh doanh

Theo SSI, lạm phát và biến động tỷ giá trong tháng 7 đã hỗ trợ khả năng giảm lãi suất. Nhưng lãi suất có giảm không khi tiền gửi vào ngân hàng đang tăng chậm lại?
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply